Specialisaties

Strafzaken

Wanneer u door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van een strafbaar feit is het verstandig om direct een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. U kunt dan immers vertrouwelijk en onafhankelijk uw zaak met een deskundige bespreken.

Fraudezaken

Een bijzonder aandachtsgebied binnen het strafrecht heeft betrekking op de “economische criminaliteit”. Veel voorkomende fraudedelicten zoals valsheid in geschrifte, oplichting BTW-fraude, uitkeringsfraude en corruptie worden door bijzondere opsporingsdiensten onderzocht. Een advocaat met specialistische kennis is noodzakelijk om u goed te adviseren en bij te staan.

Wet verplichte GGZ

Het verlenen van rechtsbijstand aan patiënten waarvan opname met een crisismaatregel of zorgmachtiging wordt verzocht in een gesloten GGZ-instelling.