Mr F.H.J. (Frank) van Gaal

Frank van Gaal is meer dan 20 jaar werkzaam als strafrechtadvocaat. In 2003 heeft hij de specialisatie-opleiding bij het Willem Pompe Instituut gevolgd. Sindsdien is hij aangesloten bij de landelijke Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Hij behandelt met name fraudezaken, vermogensdelicten, opiumwetdelicten, arbeidsongevallen, ontnemingsprocedures en medische strafzaken.

Na afronding van zijn studie rechten in Nijmegen is hij in 1998 als advocaat beëdigd. Zijn opleiding genoot hij bij CMS Derks Star Busmann. Daarna is hij werkzaam geweest bij verschillende kantoren en was hij mede-oprichter van Rex advocaten te Wijchen. Met ingang van 1 maart 2020 oefent hij zijn praktijk volledig zelfstandig uit.

Naast de advocatuur geeft Frank les bij diverse organisaties zoals het Politie Vormingcentrum (SPV),  OSR en Advocatenpunten. Daarnaast verzorgt hij lezingen over zijn vakgebied.

Tenslotte is hij vice-voorzitter en lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting te Arnhem.

Sinds 27 februari 1998 staat Frank ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten. In het rechtsgebiedenregister heeft hij de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht

Tuchtrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Beeldfanaat_VanGaal-03656

Frank van Gaal

Strafrechtadvocaat

“Iedere cliënt verdient het beste resultaat”

Het kiezen van de juiste strategie kan hierbij van doorslaggevend belang zijn. In een zo vroeg mogelijk stadium analyseer ik het dossier en geef ik een realistisch beeld van de mogelijkheden. Mijn aanpak kenmerkt zich verder door een actieve en betrokken houding.