Poging doodslag in verkeer

Op 14 november 2021 was Heracles-voetballer Rai Vloet betrokken bij een ongeval waarbij een 4-jarig kind om het leven is gekomen. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de voetballer tijdens het ongeval onder invloed van alcohol verkeerde en veel te hard zou hebben gereden. Wanneer er daadwerkelijk sprake is geweest van ernstig verwijtbaar rijgedrag, bestaat de kans dat hij vervolgd gaat worden voor poging doodslag. In dat geval hangt hem een gevangenisstraf van enkele jaren boven het hoofd.

Tegenwoordig wordt steeds vaker voorwaardelijk opzet in verkeerszaken aangenomen. “Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zozeer gericht op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffend gevolg heeft aanvaard.” De Hoge Raad oordeelde op 7 september 2021 al dat bepaald rijgedrag (onder invloed, zonder geldig rijbewijs, overschrijding toegestane snelheid) meebrengt dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat een fatale aanrijding zou plaatsvinden bewust heeft aanvaard. In die zaak was een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van vijf jaar. Op 25 januari 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat kort remmen voor een ongeval niet uitsluit dat een bewuste kans op aanvaarden van een dodelijk slachtoffer aanwezig is. De verdachte had zonder geldig rijbewijs en met veel te hoge snelheid in een 30 kilometerzone gereden en was daarbij in botsing gekomen met een voetganger. De Hoge Raad heeft de bewezenverklaring van poging tot doodslag dus in stand gelaten (ECLI:NL:HR:2022:7).

De jurisprudentie van de afgelopen maanden laat zien dat er sprake is van een kentering en dat vaker dan voorheen voorwaardelijk opzet wordt aangenomen in verkeerszaken.  

Deel dit bericht: